Gemeente Muiden

Nieuws

 • Bezoek gratis de interactieve theatervoorstelling ‘Tijd voor Samen’

  (19-02-2015)

  De gemeente Muiden nodigt alle inwoners uit voor de theatervoorstelling 'Tijd voor samen'. Het Bussumse gezelschap ‘Theater Draad’ biedt 10 maart a.s. in Muiderberg en 17 maart in Muiden op een prikkelende manier inwoners de ruimte mee te denken over de dialoog met de gemeente.

 • Trekkingsrecht PGB: hoe werkt het?

  (24-02-2015)

  Maakt u gebruik van een persoonsgebonden budget (PGB)? Sinds 1 januari 2015 krijgt u het PGB niet meer op uw eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt nu de betalingen vanuit uw budget.

 • Raad stelt locatie tweede hockeyveld opnieuw vast

  (24-02-2015)

  De gemeenteraad heeft donderdag 18 februari opnieuw het bestemmingsplan voor het tweede hockeyveld vastgesteld. De raad ging in december 2013 al akkoord met het plan, maar vanwege een samenloop van beroepszaken bij de Raad van State, was het nodig dat de raad opnieuw hetzelfde besluit over hetzelfde plan zou nemen als eerder was gedaan.

 • Raad akkoord met wijzigen van termijnen vaststellingsovereenkomst De Krijgsman

  (24-02-2015)

  In januari maakte het college van B en W al bekend dat zij het advies van de stuurgoep om een Milieu Effectenrapportage (MER) uit te voeren had overgenomen. Door het uitvoeren van een MER schuift de besluitvorming door de raad over het bestemmingsplan op naar oktober/november 2015.

 • Fusiecommissie NMB bespreekt dienstverlening Gooise Meren

  (24-02-2015)

  Op maandagavond 2 maart bespreekt de Fusiecommissie Naarden – Muiden - Bussum de Dienstverleningsnota Gooise Meren. Op 9 maart volgt de besluitvorming in de Fusieraad, de gezamenlijke vergadering van de drie gemeenteraden. Beide vergaderingen zijn openbaar en beide beginnen om 20.00 uur.

 • REMINDER: vanaf 1 maart aangifte inkomstenbelasting 2014

  (24-02-2015)

  De Belastingdienst zet vanaf 1 maart de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 digitaal weer voor u klaar.

 • Kappen zieke kastanjebomen

  (19-02-2015)

  In november 2014 zijn ca. 1300 bomen in de gemeente Muiden geïnspecteerd. Bij deze laatste inspectie zijn veel kastanjebomen aangemerkt als ‘gevaarlijke bomen’ doordat zij zijn aangetast zijn door de kastanjebloedingsziekte. Binnenkort worden deze bomen uit veiligheidsoverwegingen gekapt.

 • Nieuwsbrief van Wijzer

  (19-02-2015)

  Afgelopen week is de eerste nieuwsbrief van Wijzer digitaal verstuurd aan inwoners van Naarden, Muiden en Bussum die voorheen de nieuwsbrief ‘Sociale Zaken Bussum Muiden Naarden’ ontvingen.

Meer nieuws

Contact met de gemeente

Het Anker 2
1398 ES Muiden
Postbus 3
1398 ZG Muiden

T: (0294) 210 210
F: (0294) 261386
E: info@muiden.nl

Openingstijden gemeentehuis

 • Maandag t/m vrijdag
  08.30 - 12.30 uur
 • Woensdagmiddag (alleen afdeling burgerzaken)
  13.30 - 16.00 uur

Telefonisch bereikbaar

 • Maandag t/m vrijdag
  08.30 - 17.00 uur
   

Routebeschrijving

 

Belangrijke telefoonnummers

 

Melding Openbare Ruimte